Maastoon kilpailualueelle tullut uusi hiekkakuoppa kartan painon jälkeen [kts. kuva ja karttaote alla].

Tällä ei vaikutusta reitinvalintoihin mutta saattaa yllättää useamman hiekkatiellä ajaessa.