KILPAILUOHJE 

Pyöräsuunnistuksen SM-erikoispitkänmatkan kilpailu 21.7.2018

Ohje on alustava. Lopullinen ohje on luettavissa kilpailukeskuksessa 21.7.2018 Info-taululta.

Kiitämme maanomistajia mahdollisuudesta järjestää kilpailut Suonenjoen Lintharjulla. Kilpailemme suureltaosin luonnonsuojelualueilla, joiden käyttöön olemme saaneet luvan ELY-keskukselta, Suonenjoen kaupungilta sekä yksityisiltä maanomistajilta.

Huolehdithan, että maastoon ei jää jälkeesi mitään roskia!

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja erillisohjeita sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.

 • Kypärän käyttö on pakollista.
 • Kilpailijan on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä ja toimitsijoiden ohjeita liikkuessaan muun liikenteen seassa yleisillä kulkuväylillä.
 • Kohtaavat kilpailijat väistävät toisiaan oikealta. Tutustu väistämisohjeeseen.
 • Kilpailijan on kehotuksesta väistettävä takaa tulevaa nopeampaa kanssakilpailijaa. Jäljempänä väistämisohjeet.
 • Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa yleisten teiden ylityksissä (eivät ole valvottuja!).
 • Kilpailijoiden tulee ottaa huomioon, että alueella liikkuu myös muita ulkoilijoita.

Toimihenkilöt

 • Kilpailunjohtaja Jouko Kaihua jokaihua(a)gmail.com puh 045 355 8778
 • SM-kilpailun TA Pentti Saarinen
 • Ratavalvoja Tuomo Marttinen IPR
 • Ratamestariryhmä Juhani Jetsonen ja Tuomo Tompuri
 • Info Sari Jetsonen puh 050 60390
 • Lähtö Arttu Jetsonen
 • Ensiapu Tiia Pirinen
 • Pysäköinti Tommi Tolvanen
 • Tulospalvelu Timo Harju
 • Tuomarineuvosto: Heikki Saarinen (pj), Mika Rantala ja Kirsi Korhonen.

Saapuminen

Kilpailukeskus sijaitsee Onkilammen vapaa-ajankeskuksen ampumaradalla. Opastus Suonenjoki-Iisvesi väliseltä maantieltä nro 545 lauantaina 21.7.2018 klo 8.00 alkaen. Kulku kilpailukeskukseen vain opastus­­pisteen kautta. 9-tien risteyksestä matkaa opastuksen alkuun n 4 km.

Pysäköinti

Pysäköinti kilpailukeskuksessa, maksu 5€, käteismaksu.

Maasto

Pääsääntöisesti maasto on mukavaa ja nopeaa harjukangasta. Poluilla ei ole juurikaan kiviä eikä juuria. Raviurheilupolut ovat kuivalla kelillä pehmeitä ja ne on kuvattu karttoihin myös sellaisina. Sateen jälkeen polut ovat nopeampia kuin mitä kartta kertoo. Kartat on tulostettu alkuviikosta ja polkukuvaus säätiedotuksen mukainen.

Kilpailijat suunnistavat myös harjualueen ulkopuolella jossa urat vaihtelevat nopeista asfalttiteistä hitaisiin pisteurilla kuvattuihin metsäkoneuriin. Muutamalla alueella töitä on jatkettu ja osa urista ei ole ehtinyt karttoihin. Näillä ei ole vaikutusta reitinvalintoihin.

Harjualueen maastoon on tullut myös viime viikkoisten metsän harvennustöiden yhteydessä paljon uusia metsäkoneuria. Vain vahvimmat pyörällä ajettavat urat on merkitty karttoihin. Näiden vaikutus reitinvalintoihin on myös hyvin vähäinen tai olematon.

Kilpailukeskukseen tulotie on myös kilpailualuetta, noudattakaa varovaisuutta kilpailukeskuksesta poistuttaessa. Käyttäkää pyöräteitä mikäli sellainen on maantien vieressä. Noudattakaa muutoinkin kartan merkintöjä.

Korkeuseroja on jokaisella radalla, joten reitinvalinnoilla on merkitystä. Vastaikkain ajamiseltä tuskin vältytään vaikka radat on suunniteltu kiertäviksi. Aja aina oikean puolimmaisella uralla!

Juomahuolto

Maastossa on kaksi karttaan merkittyä juomapistettä. Toinen on kilpailukeskuksessa ja toinen maastossa, jossa lähes kaikki kilpailijat käyvät. Maastojuomapiste sijoittuu radoittain n 40-60% kokonaispituudesta. Ainoastaan H75-80 ja D60-70 sarjalaiset eivät tällä maastojuomapisteellä käy. Tarjolla juomapisteessä järjestäjien tarjoamana vettä mukeissa. Halutessaan kilpailijat voivat toimittaa oman juoman tälle maastopisteelle: mallirastin vieressä on peräkärry, josta järjestäjät kuljettavat kilpailijan juomapullon tms (mielellään numeroituna tms merkinnällä tunnistusta helpottamaan) tälle maastojuomapisteelle. H21-sarjalaisilla on myös juomarasti kilpailukeskuksessa (K-pisteen vieressä pöytä jolle H21-sarjalaiset voivat viedä juomapullonsa tms ennen lähtöään). Myös muut sarjat voivat hyödyntää tätä järjestäjän kilpailukeskuksen juomapistettä, jolloin reitinvalinta on valittava kulkemaan sen kautta. Ottakaa huomioon kilpailukarttaan merkityt kielletyt alueet kilpailukeskuksen ympärillä. Järjestäjä suosittelee ensisijaisesti omien juomien mukana kuljettamista!

Kielletyt alueet

Pihapiirit ovat kiellettyjä alueita. Niiden lisäksi karttaan on merkitty kielletyn alueen tai kielletyn kulku-uran merkillä alueita, joita kilpailija ei saa käyttää.  Kielletyillä alueilla liikkuneet kilpailijat hylätään.

Uusista suunnistuskartan kuvausohjeista poiketen valvojien luvalla kilpailussamme kaikki pistepellot ovat kiellettyjä vaikkei niitä ole violetilla rasterilla karttoihin merkitty! Nyt on viljelyn sesonkiaika ja käytännössä olisimme kaikki pellot joutuneet rasteroimaan.

Kilpailijat: Oikominen viljelypeltojen (= pistepeltojen) läpi on kielletty!

Kartta

Pyöräsuunnistuksen tulostekartta 7/2018, kartoittaja Juhani Jetsonen. Kartan tulostus Grano. Kartan mittakaavat ovat 1:20 000, 1:15 000 ja 1:10 000, käyräväli 5m, max koko A3.

H21, H17 sekä D21 sarjoissa käytetään 1:15 000 ja 1:20 000 mittakaavan karttoja. H20 ja H35-H45 sarjoissa ainoastaan 1:20 000 mittakaavan karttoja. H75, H80 ja D60-D80 kartat ovat mittakaavaan 1:10 000. Kaikilla muilla sarjoilla kartan mittakaava on 1:15 000. Kilpailijat saavat kaikki kartat lähdössä yhteen nidottuina.

Rastikoodit on merkitty karttaan rastinumeroiden perään.

Maastossa oleva ajokelpoinen linja/väylä ilman polkua on kuvattu leveällä keltaisella viivalla jota saa myös ajaa.

Maastossa tapahtuvissa kartanvaihdoissa rata jatkuu loppuvan kartan viimeiseltä rastilta seuraavalla kartalla kolmiolla ja numerointi jatkuu juoksevana.

Radat

Kilpailusuoritusten kesto on suunniteltu ohjeaikojen ylärajoille. Kaikissa sarjoissa käytössä Farsta-hajontamenetelmä. Muutamaan sarjaan ilmoittautuneita niin paljon, että käytössä myös perhoslenkit. Tutustu käytettäviin hajontamenetelmiin.

Sarja

Matka
suoraan

Optimireittiä pitkin

Mittakaavat

Karttojen lkm

Kartan koko max

H21

48,0

74,0

1:20 000
1:15 000

3

A3

H20

37,0

52,0

1:20 000

2

A3

H17

34,0

50,0

1:20 000
1:15000

3

A3

H15

20,0

30,0

1:15 000

2

A3

H35

36,5

55,0

1:20 000

2

A3

H40

35,0

54,0

1:20 000

2

A3

H45

34,0

53,0

1:20 000

2

A3

H50

31,0

42,0

1:15 000

2

A3

H55

30,0

40,0

1:15 000

2

A3

H60

21,5

32,0

1:15 000

2

A3

H65

20,0

30,0

1:15 000

2

A3

H70

19,0

29,0

1:15 000

2

A3

H75

12,0

18,0

1:10 000

2

A3

H80

12,0

18,0

1:10 000

2

A3

D21

35,0

52,0

1:20 000
1:15 000

3

A3

D20

21,0

31,0

1:15 000

2

A3

D17

20,0

29,0

1:15 000

2

A3

D15

18,0

28,0

1:15 000

2

A3

D35

22,5

33,0

1:15 000

2

A3

D40

21,5

32,0

1:15 000

2

A3

D45

21,0

31,5

1:15 000

2

A3

D50

20,0

30,0

1:15 000

2

A3

D55

19,0

29,0

1:15 000

2

A3

D60

12,5

18,0

1:10 000

2

A3

D65

12,0

17,5

1:10 000

2

A3

D70

12,0

17,5

1:10 000

2

A3

Lähdöt

Lähtö on kilpailukeskuksessa. Verryttelymahdollisuus lähtöalueen länsipuolisella latu-uralla, kts kilpailukeskuskartta. Lähtöalue = maalisuora.

HUOM! K-piste 30 metriä maalilinjalta, ota huomioon lähtösuunnat kilpailukeskuskartasta.

Klo 10:00  H21, D21, D17, H35, H50, D35, H60, H75, D60
Klo 10:10  H20, H55, D20, H17, D15, H40, D40, D55
Klo 10:20  H15, D45, H45, H65, D50, H70, H80, D65, D70

Toiminta yhteislähdössä:

8 min:    kilpailijat voivat siirtyä lähtöalueelle.
5 min:    kilpailijoiden tulee asettua omalle lähtöpaikalleen numerojärjestyksessä pyöränsä kanssa
4 min:    järjestäjät nollaavat urheilijoiden EmiTagit
2 min:    kartat jaetaan kilpailijoille väärin päin. Kilpailija ei saa kääntää karttaa ennen järjestäjien
                  antamaa lähtölupaa (sateella karttatelineen muovin alle)
   30 s:   kartat saa kääntää ja asettaa telineeseen
     0 s:    lähtö tapahtuu järjestäjän antamasta merkistä

Rastit ja leimaus

Leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Kilpailijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet EmiTag-numeroa on varattu vuokraranneke, jonka saa infosta hintaan 10 €, käteismaksu. Numeron muutoksesta peritään infossa 5 €. Vuokra-EmiTagit palautetaan kilpailujen jälkeen infoon. Palauttamattomasta vuokra-EmiTagista veloitetaan 100 €.

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa Infon edessä viitoituksen vieressä. EmiTag-rannekkeen toimivuuden voi tarkistaa mallirastilla. EmiTag-rannekkeen toimivuudesta vastaa kilpailija. Mallirastin vieressä peräkärry johon omat juomat voi sijoittaa siirrettäväksi maastojuomapisteelle.

EmiTagin-numeron tarkastus
Tarkista lähtöluettelosta, että EmiTag-rannekkeen numero on oikein. Virheellinen EmiTag-numero on vaihdettava infossa ennen lähtöpaikalle siirtymistä. EmiTag-numeron tarkistaminen on kilpailijan omalla vastuulla. Väärällä EmiTag-rannekkeella kilpailemisesta seuraa hylkäys.

Rastit
Rasteilla on EmiTag-laite koodillisena ja rastilippu. Rastit on sijoitettu ajouran viereen ja ovat leimattavissa vauhdista. Rastit pyritty sijoittamaan menosuuntaan polun oikeaan reunaan. EmiTag-leimasinlaite ja koodi on kiinnitetty puuhun tai tolppaan, rastilippu on leimasimen alapuolella.

Älä kaada leimasintolppia. Niihin ei saa nojata tai muuten ottaa tukea. Leimaus onnistuu leimasinta koskettamatta molemmilta puolin tolppaa.

Kilpailunumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät pyörän ohjaustankoon kiinnitettävää kilpailunumeroa. Numerot ja kiinnitystarpeet ovat noudettavissa infosta. Kilpailunumerot kerätään pois maalissa. Kadonneesta tai palauttamattomasta kilpailunumerosta veloitetaan 20 e.

Maali

Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin. Lähtösuora=maalisuora, maalilinja maalivaatteen alla. Aika otetaan maalilinjan ylityksestä. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy toimitsijan ohjeiden mukaisesti leimantarkistukseen. Itkumuuri sijaitsee leimantarkistuksen yhteydessä.

Kilpailukarttoja ei kerätä maalissa.

Keskeyttäminen

Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalissa ja käyvät leimantarkistuksessa.

Rikkomusilmoitus

Mahdollinen rikkomusilmoitus tulee jättää kilpailun johdolle viimeistään 10 minuuttia sen jälkeen, kun viimeinen kilpailija on tullut maaliin.

Palkinnot

Kilpailussa jaetaan SM-mitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle ja plaketit sijat 4-6 saavuttaneille sarjoissa H21, D21, H20, D20, H17, D17, H15 ja D15. Kunniapalkinnot voittajille. Palkintojenjaon aikataulusta ilmoitetaan kuulutuksella tai ilmoitustaululla / tulostaululla.

Kahvio

Kilpailukahviossa on myynnissä kahvia, leipää, pullaa, virvokkeita.

Muut kilpailu­keskus­palvelut:

 • Ensiapu
 • Kilpailukeskuksessa on neljä ja kahviossa yksi WC.
 • Kilpailijoiden/pyörien pesumahdollisuutta ei ole – pohjavesialue

Sisätilaa ei ole. Majoittuminen ei ole mahdollista.

Toivotamme hyvää kilpailuonnea!

OC-DUBHE

Kilpailuohje ladattavissa pdf-tiedostona:  Kilpailuohje